• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-dinitrochlorobenzenas

    2,4-Dinitrochlorbenzenas (DNCB) yra organinis junginys, kurio formulė (O2N) 2C6H3Cl. Tai geltona kieta medžiaga, tirpi organiniuose tirpikliuose. Tai yra svarbi tarpinė pramoninė kitų junginių gamyba.